Sankt Olofskyrkan


Helsingborg

Aktuellt

Måndag 20 mars kl 9.00 Öppen förskola

Onsdag 22 mars kl 15.00 Olof After School

Torsdag 23 mars kl 12.00 Musikbrunch

Lördag 25 mars kl 11.00 Bibel & Brunch

Söndag 26 mars Gemensam högmässa för hela
pastoratet i S:t Maria kyrka

Måndag 27 mars kl 9.00 Öppen förskola

Onsdag 29 mars kl 15.00 Olof After School

Torsdag 30 mars kl 12.00 Sopplunch

Söndag 2 april kl 10.00 Söndagsmässa
Präst: Hans Pettersson


Se också under fliken Det händer

Om Sankt Olofskyrkan


Sankt Olofskyrkan är en kyrka i Gustav Adolfs församling, Svenska Kyrkan Helsingborg.
Den 5 juni 1956 invigde biskop Nygren Sankt Olofskyrkan. Arkitekt var Filip Lundgren.
Kyrkan byggdes för att tillgodose ett stort behov av en gemensam samlingslokal för den
kyrkliga verksamhet som växte fram i kvarteren runt Jönköpingsgatan.
Kyrksalen har ett härligt målat altarfönster från golv till tak. Samlingslokalerna placerades
i källarplanet. År 1986-87 byggdes Sankt Olofskyrkan till med en stor samlingslokal och utrymme för barntimmelokal, samt kök och expeditionsrum på markplan.
Utifrån sett är klockstapeln på gården det tydligaste tecknet på att här finns en kyrka.
Nidaros helgon S:t Olof har fått ge namn till kyrkan.