Sankt Olofskyrkan


Helsingborg

Aktuellt

Tisdag 19 oktober kl 18.00 Ungdomsgruppen

Onsdag 20 oktober kl19.00 Bibelsamtal
Ledare: Björn Gustavsson

Torsdag 21 oktober kl 12.00 Middagsbön och därefter lunch
OBS! Anmälan krävs

Söndag 24 oktober kl 10.00 Gemensam gudstjänst för
hela församlingen i Den Gode Herdens kyrka
Ingen gudstjänst i Sankt Olof

Måndag 25 oktober kl 9.00 Öppen förskola

Tisdag 26 oktober kl 18.00 Ungdomsgruppen

Torsdag 28 oktober kl 12.00 Middagsbön och därefter lunch
OBS! Anmälan krävs

Söndag 31 oktober kl 10.00 Söndagsmässa
Präst: Björn Gustavsson

Söndag 31 oktober kl 11.30 Kyrkoföreningens årsmöte


Se också under fliken Det händer

Om Sankt Olofskyrkan


Sankt Olofskyrkan är en kyrka i Gustav Adolfs församling, Svenska Kyrkan Helsingborg.
Den 5 juni 1956 invigde biskop Nygren Sankt Olofskyrkan. Arkitekt var Filip Lundgren.
Kyrkan byggdes för att tillgodose ett stort behov av en gemensam samlingslokal för den
kyrkliga verksamhet som växte fram i kvarteren runt Jönköpingsgatan.
Kyrksalen har ett härligt målat altarfönster från golv till tak. Samlingslokalerna placerades
i källarplanet. År 1986-87 byggdes Sankt Olofskyrkan till med en stor samlingslokal och utrymme för barntimmelokal, samt kök och expeditionsrum på markplan.
Utifrån sett är klockstapeln på gården det tydligaste tecknet på att här finns en kyrka.
Nidaros helgon S:t Olof har fått ge namn till kyrkan.