Distriktskyrka i Gustav Adolfsförsamling – Svenska Kyrkan

Jönköpingsgatan 23 i Helsingborg Tel: 042-18 90 00

Vision

…för Sankt Olofskyrkan

Vår kallelse
är att vara bärare
av Livets ljus.

fyr

Därför är fyren
vår symbol.

Vi fullgör vårt uppdrag genom att leva och verka i

Trohet mot Guds ord i
gudstjänst, undervisning
och gemenskap

Glädje, synlig i gudstjänst
och gemenskap

Innerlighet och närhet i
relation till Gud och varandra

Vi förkunnar också
upprättelse och hopp för alla
människor